Torstaide- dialogia taiteen kanssa-näyttely

Taidenäyttely avoinna Kauppakeskus Revontulessa  21.3-30.3. ma – pe klo  10-19, lauantaina klo 10-17

Rovaniemen Tyttöjen Talon® Neioissa torstai-ilta on varattu taiteelle! Torstaiteen työpajoissa olemme tutkineet, millaisia ovia vapaa taiteellinen ja kokemuksellinen työskentely voivat avata niin itsessämme kuin vuorovaikutuksessa toisiin, mahdollisuutta jonkin uuden syntymiseen. Työskentelyn avainsanoja ovat olleet läsnäolo, turvallisuus ja luottamuksellisuus, vapaus ja vapaaehtoisuus, aistien herkistyminen, mielikuvat ja tarinallisuus sekä dialogisuus. Työskentelyyn ovat johdattaneet vaihtuvat teemat. Menetelminä on käytetty kuva- ja sanataidetta, luovaa liikettä ja musiikkia sekä läsnäoloharjoituksia. Keskiössä on ollut taide: dialogi taiteen kanssa ja sen välityksellä.

Näyttelyyn on valikoitu teoksia mm. teemoista:

Kohtaamisia polulla

Sisätila, ulkotila, rajat niiden välillä

Kehoni, rajani

 

NÄYTTELYN AVAJAISET la 19.3.klo 12-17 Kauppakeskus Revontulessa liiketilassa Korundin puoleisessa päässä.

NÄYTTELY AVOINNA 21.3-30.3. ma – pe klo 10-19, lauantaina klo 10-17