Vapaaehtoistoiminta on palkitsevaa

Vapaaehtoistoiminta antaa mahdollisuuden omaan henkiseen kasvuun ja kehittymiseen.

Huhtikuun alussa meillä valmistui taas joukko uusia ihania Isosiskoja eli vapaaehtoisia toimijoita Neiot-joukkoihin. Vietimme muutaman antoisan koulutusillan, joissa käsiteltiin aiheina mm. vapaaehtoistyön periaatteita, omaa kasvutarinaa ja nuoruuden ikävaiheita. Arvot ja identiteettiasiat keskusteluttivat ja opimme yhdessä vuorovaikutuksen sekä omien voimavarojen merkityksestä vapaaehtoistyössä. Toki käytännön asiat ja toimintaan liittyvät tilanteet mietityttivät ja niistä jo toiminnassa mukana olleet Isosiskot toivat koulutukseen kallisarvoista kokemusasiantuntijuutta.

Vapaaehtoistoiminta antaa mahdollisuuden omaan henkiseen kasvuun ja kehittymiseen. Vapaaehtoistoimintaa ryhtyessä joutuu miettimään omia arvojaan, ja toimintaan liittyessä pohtimaan ovatko omat arvot samassa linjassa toimintaa järjestävän tahon kanssa. Vapaaehtoistoiminta ei voi perustua pakkoon vaan sen tulee olla aina henkilön vapaasta tahdosta tapahtuvaa. Myös toiminnassa mukana ollessa tulee vapaaehtoisella olla mahdollisuus valita itselle mieluisat tehtävät sellaiset, jotka tuottavat itselle iloa ja mielihyvää. Vapaaehtoisuuden tulee täyttyä siis myös toiminnan aikana.

Tasa-arvoisuus on Tyttöjen Talon toiminnassa yksi perusarvoja ja sen tulee toteutua myös vapaaehtoisten osallistumisessa. Kaikki Isosiskot voivat osallistua toimintaan tasa-arvoisina ja jokaisen työpanosta arvostetaan ja heidät hyväksytään joukkoon omana itsenään. Vastavuoroisuuden kautta muodostuu toiminnasta yhteisö, johon on mukava liittyä ja jossa on miellyttävä toimia. Jokainen osallistuja niin Isosisko kuin nuorikin saa tunteen siitä, että kuluu joukkoon ja on tervetullut.

Vapaaehtoistoiminnassa on tärkeää myös luotettavuus ja luottamuksellisuus. Vaikka toiminnasta ei saakaan palkkaa sitoutuu Isosisko pitämään kiinni vaitiolovelvollisuudestaan eikä levitä ulkopuolisille asioita, joita on toiminnassa kuullut tai kohdannut. Ongelmatilanteissa Isosiskolla on kuitenkin oikeus ja velvollisuus keskustella Tyttöjen Talon ammattilaisen kanssa eikä suinkaan jäädä asian kanssa yksin. Vapaaehtoisen tehtävä ei ole ”pelastaa” tai ”parantaa” tuettavia vaan tärkeintä on rinnalla kulkeminen hyväksyvänä ja suvaitsevaisen aikuisena.

Vapaaehtoistoiminta tuo iloa ja hyvää mieltä siellä mukana oleville. Vapaaehtoistyö tarjoaa merkitystä omaan elämään, omien arvojen mukaista toiminta ja yhteisön johon kuulua. Tyttöjen Talon Isosisko-toiminta on juurikin tätä. Jos tällaiset periaatteet ja toimintamme arvot puhuttelevat sinua ja olet yli 20-vuotias, olet tervetullut hakeutumaan koulutukseemme. Uusia Isosiskoja koulutetaan taas ensi syksynä 27.-28.8. Täytä hakemuksesi tästä linkistä https://forms.gle/XirmRSjCJpAtgPVc9 

Lisätietoja ja tiedustelut allekirjoittaneelta!  Tervetuloa mukaan!

Ystävällisin terveisin, Elina

Isosiskotoiminnan koordinaattori

Rovaniemen Tyttöjen Talo